Co to jest akredytowane laboratorium i czym się zajmuje?

Wszelkiego rodzaju przyrządy pomiarowe, wymagają od czasu do czasu kalibrowania. Jest to potrzebne z uwagi na fakt, że urządzenia te muszą wskazywać niezwykle dokładne dane. Margines błędu jest minimalny, zwłaszcza w przypadku alkomatów. Dlatego co pewien czas lądują w akredytowanym laboratorium. Czym jest i jak działa takie miejsce?

Akredytacja laboratoryjna

Akredytacja to nic innego jak wprowadzenie systemu kontroli jakości dzięki stałemu monitorowaniu miarodajności wyników badań, które są przeprowadzane przez to właśnie laboratorium. Oczywiście konieczny jest również system kontroli, który zapewnia wyniki, doprecyzowuje metody badawcze. Wszystko to jest konieczne, ponieważ błędy wynikające z nieprawidłowych pomiarów mogą mieć bardzo negatywne skutki. Ponadto akredytacja jest także formalnym uznaniem laboratorium, jako kompetentne do wykonywania badań bądź określonych rodzajów badań. Akredytacje są przyznawane przez specjalne organy, które mają za zadanie sprawdzić, na ile dane miejsce spełnia normy. Przyznanie akredytacji jest równoznaczne, z tym że dane laboratorium jest uznane jako spełniające wszelkie wymogi. Czyli akredytowane laboratorium to takie, które uznaje, że dana jednostka jest uważana za kompetentną do wykonywania zadań.

Pehametry – co to?

Pehametr to pojęcie, które często pojawia się przy okazji akredytowanego. Jest to przyrząd, który służy do pomiarów odczytu roztworu, a konkretniej do pomiaru pH tego właśnie roztworu. Bardzo ważnym jego elementem jest ogniwo, które składa się z dwóch elektrod – wskaźnikowej i odniesienia. Umieszczone są w badanym roztworze. Następnie dokonywany jest pomiar, wynik to liniowa funkcja logarytmu aktywności jonów. Jakiekolwiek odchylenie od normy jest sygnalizowane na urządzeniu. Pehametry są wykorzystywane głównie w laboratoriach, oraz laboratoriach akredytowanych, wszystko po to, by zapewniać idealne warunki do dokładnych i niezwykle precyzyjnych pomiarów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *